Alexanderssons Elektriska AB
  • Ritning
  • Uttag
  • Personalbild

Alexanderssons Elektriska AB grundades 1970 och har sedan dess varit ett långsamt växande familjeföretag som idag har ca 12 anställda.

Vi har tre personer med Elinstallatörsbehörighet för högst 1000 V systemspänning.

Vi har sedan slutet på 1980-talet förtroendet från Fastighets AB Väderholmen att utföra service, projektering samt installation gällande fastighetstekniska system inom EL, Tele/Data, Styr och regler.

Vi utför lokalanpassningar för blivande och innevarande hyresgäster med framtagande av underlag för hyressättning därefter projektering och utförande.

Fastighets AB Väderholmen är ett familjeägt fastighetsbolag som förvaltar industri- och bostads- fastigheter inom Stockholmsområdet

Vi har sedan 1999 ett mycket gott samarbete med Komfortautomatik i Östergötland AB gällande styr och regler projekt. Tillsammans är en av våra specialiteter att i befintlig anläggning byta ut befintlig styrutrustning till modern, utan att byta apparatskåp eller långa driftavbrott. Vi Cad-ritar apparatskåpschemor för den nya anläggningen.