Alexanderssons Elektriska AB
  • Ritning
  • Uttag
  • Personalbild

Alexanderssons Elektriska AB är ett familjeföretag som grundades 1970.

Vi har elinstallatörsbehörighet för högst 1000 V systemspänning.

Sedan slutet på 1980-talet har vi förtroende från Fastighets AB Väderholmen att utföra service, projektering samt installation gällande fastighetstekniska system inom EL, Tele/Data, Styr och regler.

Vi utför lokalanpassningar för blivande och innevarande hyresgäster med framtagande av underlag för hyressättning därefter projektering och utförande.

Fastighets AB Väderholmen är ett familjeägt fastighetsbolag som förvaltar industri- och bostads- fastigheter inom Stockholmsområdet

Vi har även sedan 1999 ett mycket gott samarbete med Komfortautomatik i Östergötland AB gällande styr och regler projekt. Tillsammans är en av våra specialiteter att i befintlig anläggning byta ut befintlig styrutrustning till modern, utan att byta apparatskåp eller långa driftavbrott. Vi Cad-ritar apparatskåpschemor för den nya anläggningen.